Prima pagină
Program de formare:


Urbanism şi amenajarea teritoriului pentru funcţia de arhitect şef

Perioada:

23-28 septembrie 2012 (5 zile)

Locaţia:

Hotel Miraj, Poiana Braşov

Tarif de cazare:

1200 lei - 5 nopţi loc în cameră single
975 lei - 5 nopţi în cameră dublă

Taxa de participare:

700 lei

Inscrierea:

Înscrierea se va face cu o săptămână înainte de data de începere a programului de formare. Fişa de înscriere se trimite la ANFP, în atenţia domnului Toma Frăsie, Tel: +40374112782; int. 14041, fax 021.315.95.33, e-mail: toma.frasie@anfp.gov.ro.

Introducere:

Conceptele de urbanism şi amenajarea teritoriului sunt racordate la documentele europene în domeniu şi se pun în aplicare prin studii, planuri, programe care trebuie să armonizeze politicile economice, sociale, ecologice şi culturale pentru a atinge obiectivul de dezvoltare durabilă în profilul spaţial a fiecărei localităţi. Administraţia publică locală are un rol esenţial în punerea în aplicare la nivel local a politicilor naţionale în domeniu. Pentru a-şi îndeplini responsabilităţile este nevoie de formare şi de o îmbunătăţire a cunostinţelor profesionale în domeniu.

Obiective:

Programul urmăreşte, ca printr-un atelier de formare, cu precădere practic, să asigure transferul de cunoştinţe şi experienţe către cei interesaţi sau cu responsabilităţi în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului. În mod special vor fi abordate elementele legate de conţinutul legislaţiei specifice, dar şi cerinţele reieşite din domenii conexe, precum coordonarea cu elemente de implementare a programelor operaţionale europene.

Tematica dezbătută:
  • Cadrul conţinut - Introducere în conţinutul legislativ actual.
  • Responsabilităţi - Elemente de coordonare între Fişa postului de Arhitect Şef, Planul Urbanistic General şi Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţean.
  • Caietul de sarcini privind documentaţia de urbanism.
  • Documentaţia de urbanism şi proiectele de investiţii.

Descarca agenda program: UAT_formare.pdf [264K]

Participanţi:

Specialişti care ocupă funcţiile de arhitect şef de comună, arhitect şef de oraş, arhitect şef de municipiu, arhitect şef de judeţ şi alte persoane care ocupă funcţia de arhitect şef fără a avea o pregătire profesională prevăzută de lege.

Formatori:

d-na Dr. Arh. Simona Munteanu este formator certificat CNFPA, membru al Consiliul Superior al Registrului Urbaniştilor din România, preşedinte al Asociaţiei Arhitecţilor Şefi de Municipii din România, având o experienţă îndelungată în funcţia de arhitect şef la Primăria Municipiului Ploieşti.

d-l Dr. Arh. Nicolae Ţarălungă este director al IHS România, formator certificat CNFPA, membru al Consiliul Superior al Registrului Urbaniştilor din România, cu experienţă profesională în domeniul planificării strategice, zonelor metropolitane, descentralizării, managementului urban.

Detalii plată:

Plata taxei de participare se va face în contul IHS Romania SRL:

RO43TREZ 7015 069X XX006798, deschis la Trezoreria sector 1, Bucureşti.

Plata serviciilor de cazare va fi achitată în contul SC Happy Turist Transport SRL (RO 14458297) - RO47TREZ7025069XXX005985, deschis la Trezoreria sectorului 2.

Persoana de contact:

Pentru informaţii despre programul de formare, locaţia şi plată, persoana de contact este Nicolae Ţarălungă, tel. 021 313 7475, mobil: 0723269096, e-mail: training@ihs-romania.ro

Fişa de înscriere:fisa-de-inscriere.doc [253K]

Programe de formare:

Urbanism şi amenajarea teritoriului pentru funcţia de arhitect şef

Documentaţii de urbanism pentru zone construite protejate

Forme de gestionare a documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului

Competitivitate şi parteneriat teritorial în România şi alte state din Uniunea Europeană

Despre noi
Experiență
Arhiva

IHS Romania SRL | Nr.reg. J40/14697/1994 | CUI: RO6135554
str. Victor Eftimiu 5-7, sector 1, București, România | tel/fax: +4021-313-7475 | email: office@ihs-romania.ro
Certificat IQNet/SRAC – Sistem de Management al Calității ISO 9001:2008