Read in english: Introduction
Prima pagină

IHS ROMANIA

Misiune

S.C. IHS ROMANIA SRL este o societate cu răspundere limitată înființată în anul 1994. Desfășurându-și activitatea atât în România, cât și în state din Europa de est, Africa și Asia, misiunea societății este direcționată către întărirea capacității manageriale a autorităților publice locale și centrale, în domeniul dezvoltării urbane și regionale, prin servicii de consultanță, formare profesională și cercetare.

Expertiză și servicii

IHS Romania și-a consolidat experiența în domeniul managementului urban și regional – vizând aspecte de planificare integrată durabilă, planificare spațială, terenuri și locuințe, metode și tehnici de comunicare și implicare a comunităților locale în proiecte de dezvoltare, marketing urban și regional, conservarea și promovarea patrimoniului natural și construit, dezvoltarea instituțională a organizațiilor publice, analize de viabilitate financiară a proiectelor urbane și a documentațiilor de urbanism. Serviciile oferite includ:

Beneficiari

IHS Romania a implementat proiecte finanțate de administrațiile locale și centrale din România și de agenții internaționale: Uniunea Europeană, Banca Mondială, PNUD, UN-Habitat, Ministerul Afacerilor Externe al Olandei, GIZ, USAID, Swiss Development Corporation etc.

În România, activitățile de consultanță au avut ca beneficiari autorități publice centrale și locale, precum: Ministerul Dezvoltării Regionale, municipiile Alba Iulia, Bacău, Baia Mare, București, Câmpina, Cluj, Mangalia, Oradea, Ploiești, Sibiu, Timișoara, Târgu Jiu, Tulcea, Vatra Dornei, Zona Metropolitană Brașov, Sistemul Urban Baia Mare, Polul de Creștere Ploiești-Prahova, Zona Metropolitană Oradea, Județele Alba și Bacău, precum și primării din zone rurale și Grupuri de Acțiune Locală din județul Călărași.

La nivel internațional, IHS Romania a participat în elaborarea strategiilor de dezvoltare durabilă a orașelor, a strategiilor de marketing, în programe de formare pentru reprezentanții autorităților locale din zona de est și sud-est a Europei – în Republica Moldova, Georgia, Armenia, Bosnia Herțegovina, Serbia, Albania, dar și în Uganda și Myanmar.

Despre noi
Experiență
Arhiva

IHS Romania SRL | Nr.reg. J40/14697/1994 | CUI: RO6135554
str. Victor Eftimiu 5-7, sector 1, București, România | tel/fax: +4021-313-7475 | email: office@ihs-romania.ro
Certificat IQNet/SRAC – Sistem de Management al Calității ISO 9001:2008