Personalul IHS România

Nicolae Țarălungă

Nicolae Țarălungă

Diplomat în arhitectură și urbanism în București; Master în management urban la IHS/Universitatea Erasmus în Rotterdam; Doctor în urbanism la Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu din București, are peste 30 de ani de experiență în planificare urbană și regională, iar de peste 20 de ani lucrează în domeniul managementului dezvoltării urbane, managementului proiectelor, în calitate de director al IHS Romania. Este consultant pentru o varietate de proiecte internaționale în România, finanțate de Banca Mondială, UE-PHARE, USAID, DFID, GTZ, MATRA, precum și pentru proiecte derulate în alte țări (Moldova, Albania, Serbia, Georgia, Africa de Sud) finanțate de PNUD, Banca Mondială, SNV și SDC. Domeniile de expertiză cuprind: planificare strategică, descentralizare, dezvoltare instituțională, consultarea populației, managementul terenurilor, managementul proiectelor europene etc.


Sorina Racoviceanu

Sorina Racoviceanu

Diplomată în arhitectură și urbanism în București; Master în management urban la IHS/Universitatea Erasmus în Rotterdam; Doctor în urbanism la Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu din București, este director științific la IHS Romania. Activitățile din ultimii 20 ani cuprind coordonarea de proiecte internaționale, consultanță, cercetare și educație, în domeniul managementului dezvoltării urbane, cu predilecție planificare strategică, dezvoltare economică locală, marketing urban, marketing turistic și cultural, revitalizarea zonelor centrale. A lucrat în proiecte internaționale, în calitate de coordonator sau de consultant, atât în România - în proiecte finanțate de UE-PHARE, USAID, Banca Mondială, MATRA, GTZ, cât și în Serbia, Moldova, Georgia, Armenia, Crimeea, Uganda - în proiecte finanțate de SDC, PNUD, Banca Mondială.


Cecilia Popa

Cecilia Popa - Director economic

Diplomată în Științe Economice, specializarea Economia Industriei, Construcțiilor și Transporturilor din București, este director economic din 1994, precum și consultant fiscal din anul 2007. Se ocupă cu managementul financiar și resurse umane, contribuind de asemeni la susținerea procesului de achiziție de lucrări în cadrul firmei.


Andreea Chină

Andreea Chină

Diplomată în urbanism în cadrul Universității de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu din București și doctorand în arhitectură la aceeași universitate, este din 2011 expert junior în dezvoltare urbană/regională durabilă. In perioada aceasta a avut responsabilități legate de: elaborarea de studii instituționale în cadrul Conceptului Strategic București 2035, dezvoltarea de rapoarte de cercetare și studii de economie urbană , studii privind procesul de descentralizare pentru administrația publică locală, strategii de dezvoltare teritorială pentru zone transfrontaliere, pentru județe și zone metropolitane. In calitate de expert local a lucrat pentru Banca Mondială la maparea proiectelor din cadrul ghidurilor de investiții realizate în 2015-2016.IHS Romania SRL | Nr.reg. J40/14697/1994 | CUI: RO6135554
str. Victor Eftimiu 5-7, sector 1, București, România | tel/fax: +4021-313-7475 | email: office@ihs-romania.ro
Certificat IQNet/SRAC – Sistem de Management al Calităţii ISO 9001:2008
site creat de studiobit