Prima pagină
Program de formare:


Forme de gestionare a documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului

Perioada:

28 mai – 1 iunie 2012 (5 zile)

Locaţia:

Jupiter, Hotel Delta

Tarif de cazare:

1400 lei - 5 nopţi loc în cameră single
1125 lei - 5 nopţi în cameră dublă

Taxa de participare:

700 lei

Inscrierea:

Înscrierea se va face până la data de 21 mai 2012. Fişa de înscriere se trimite la ANFP, în atenţia doamnei Gabriela Popescu, tel: 0745 168 163/0723 156 312, fax: 021.315.95.33, e-mail: gabriela.popescu@anfp.gov.ro.

Introducere:

Regulile de urbanism şi amenajarea teritoriului sunt exprimate prin documentaţiile de urbanism, prin acte de planificare urbană care conferă regulilor o formulare spaţială. Cunoaşterea modalităţilor de gestionare a documentaţiilor de urbanism şi înţelegerea corelării documentaţiilor de urbanism cu strategia de dezvoltare a unei localităţi sunt esenţiale pentru o planificare coerentă şi integrată. Este nevoie de strategii integrate şi de acţiuni coordonate ale tuturor persoanelor şi instituţiilor implicate în procesul dezvoltării urbane.

Obiective:

Prin acest program de formare se transferă participanţilor cunoştinţe referitoare la principalele documentaţii de UAT, modalitatea de avizare, metodologiile de elaborare a PUG, PUZ – zone protejate. Prin intermediul studiilor de caz se vor identifica aspectele cheie şi punctele critice în elaborarea documentaţiilor de UAT, care necesită o atenţie sporită din partea administraţiei publice locale.

Tematica dezbătută:
  • Definire documentaţii de amenajare a teritoriului şi urbanism;
  • Caracteristici ale documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului; Modalitatea de avizare;
  • Planul urbanistic general - rol, obiective,conţinut, studii de fundamentare, elaborare caiet de sarcini;
  • Metodologie de elaborare şi conţinutul- cadrul documentaţiilor de urbanism pentru Planul urbanistic zonal – rol, obiective, conţinut- studiu de caz;Metodologie de elaborare şi conţinutul - cadrul documentaţiilor de urbanism pentru zone construite protejate (PUZ)- studiu de caz;
  • Elaborarea strategiei de dezvoltare; Lucru în echipă: consultant- administraţie publică.
Participanţi:

Angajaţi din departamentele de urbanism şi amenajarea teritoriului, persoane din serviciile de specialitate din primării.

Formatori:

d-l. lector univ. dr. arh. Traian Andrei Luncan este formator certificat CNFPA, profesor la Universitatea din Oradea- Facultatea de Construcţii şi Arhitectură, având o vastă experienţă în administraţia publică locală ca arhitect şef al Municipiului Oradea până în anul 2008.

d-l Dr. Arh. Nicolae Ţarălungă este formator certificat CNFPA, membru al Consiliul Superior al Registrului Urbaniştilor din România, cu experienţă profesională în domeniul planificării strategice, zonelor metropolitane, descentralizării, managementului urban.

Detalii plată:

Contravaloarea taxei de participare va fi achitată în contul contul IHS Romania SRL (RO6135554)- RO43TREZ 7015069X XX006798, deschis la Trezoreria sector 1, Bucureşti.

Contravaloarea serviciilor de cazare va fi achitată prin ordin de plată în contul SC Delta Aurora SRL (RO7616238) – RO25TREZ2315069XXX014437, deschis la Trezoreria Constanta. Persoana de contact este domnul Andrei Tiganas- director, Tel 0241 731 304, fax 0241 731 351, mobil 0722 657 598, e-mail andrei@hoteldelta.ro

Persoana de contact:

Pentru informaţii despre programul de formare, locaţia şi plată, persoana de contact este Iuliana Leca, tel. 021 313 7475, mobil: 0722 657 598, e-mail: office@ihs-romania.ro

Fişa de înscriere:fisa-de-inscriere.doc [253K]

Programe de formare:

Urbanism şi amenajarea teritoriului pentru funcţia de arhitect şef

Documentaţii de urbanism pentru zone construite protejate

Forme de gestionare a documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului

Competitivitate şi parteneriat teritorial în România şi alte state din Uniunea Europeană

Despre noi
Experiență
Arhiva

IHS Romania SRL | Nr.reg. J40/14697/1994 | CUI: RO6135554
str. Victor Eftimiu 5-7, sector 1, București, România | tel/fax: +4021-313-7475 | email: office@ihs-romania.ro