Prima pagină
Program de formare:


Competitivitate şi parteneriat teritorial în România şi alte state din Uniunea Europeană ‒ curs în parteneriat cu ANFP

Perioada:

5 - 9 martie 2012 (5 zile)

Locaţia:

Poiana Brasov - Hotel Miraj (tariful per participant 250 lei/noapte)

Taxa de participare:

700 lei – nu se percepe TVA

Inscrierea:

Înscrierea se va face până la data de 27 februarie 2012. Fişa de înscriere se trimite la ANFP, în atenţia doamnei Gabriela Popescu, tel : 0745 168 163/0723 156 312, fax : 021.315.95.33, E-mail: gabriela.popescu@anfp.gov.ro. Fisa de inscriere se poate descarca de la adresa: www.anfp.gov.ro/PaginaContinut.aspx?Id=118

Introducere:

„Competitivitatea şi parteneriatul teritorial” necesită un proces de cooperare permanent, care implică diferiţi actori şi factori interesaţi în dezvoltarea teritorială la nivel politic, administrativ şi tehnic. Această cooperare este caracterizată de istoria, cultura şi relaţiile instituţionale din fiecare stat membru. Politicile de coeziune şi parteneriatul teritorial ar trebui să poată răspunde mai eficient necesităţilor şi caracteristicilor teritoriale, ca şi provocărilor şi oportunităţilor geografice specifice ale regiunilor şi comunităţilor locale.

Obiective:

Programul asigură dezbaterea formelor de colaborare a unităţilor administrative teritoriale din punct de vedere politic, administrativ, planificare şi programare. Practica variată a formelor de parteneriat dintre administraţiile publice locale demonstrează obţinerea unor avantaje competitive în dezvoltarea economică şi socială a unor teritorii administrative autonome, variate din punct de vedere cultural şi al potenţialului de dezvoltare.

Tematica dezbătută:
  • Implicaţiile Strategiei Europa 2020 pentru administraţia locală din România: actori, politici publice, priorităţi;
  • Pactul teritorial: definiţie, obiective, caracteristici, aspecte esenţiale pentru administraţia publică locală şi centrală, exemple de pacte teritoriale;
  • Alte forme de cooperare teritorială: studii de caz din România;
  • Studii de caz din alte state ale Uniunii Europene.
Grupul ţintă:

Consilieri locali, funcţionari publici cu responsabilităţi în cooperarea teritorială, coordonatori din cadrul agenţiilor de dezvoltare regională, din ministerele de resort etc

Formatori:

d-l Dr. Arh. Nicolae Ţarălungă este formator certificat CNFPA, membru al Consiliului Superior al Registrului Urbaniştilor din România, a condus numeroase proiecte naţionale şi internaţionale în domeniul planificării strategice, zonelor metropolitane, descentralizării, managementului urban. A publicat numeroare lucrări de specialitate în domeniul cooperării teritoriale şi managementului urban.

d-na Iuliana Leca este formator certificat CNFPA, membru al Registrului Urbaniştilor din România, a lucrat peste 10 ani în administraţia publică locală şi centrală în domeniul cooperării naţionale şi internaţionale şi a participat la elaborarea unor lucrări de specialitate în domeniul cooperării teritoriale.

Detalii plată:

Plata taxei de participare se va face în contul IHS Romania SRL:
RO43TREZ 7015 069X XX006798, deschis la Trezoreria sector 1, Bucureşti

Persoana de contact:

Pentru informaţii despre programul de formare, locaţia şi plată, persoana de contact este Iuliana Leca, tel. 021 313 7475, mobil: 0727 825 695, e-mail: office@ihs-romania.ro

Fişa de înscriere:fisa-de-inscriere.doc [253K]

Programe de formare:

Urbanism şi amenajarea teritoriului pentru funcţia de arhitect şef

Documentaţii de urbanism pentru zone construite protejate

Forme de gestionare a documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului

Competitivitate şi parteneriat teritorial în România şi alte state din Uniunea Europeană

Despre noi
Experiență
Arhiva

IHS Romania SRL | Nr.reg. J40/14697/1994 | CUI: RO6135554
str. Victor Eftimiu 5-7, sector 1, București, România | tel/fax: +4021-313-7475 | email: office@ihs-romania.ro
Certificat IQNet/SRAC – Sistem de Management al Calității ISO 9001:2008