Read in english: Training Programs
Prima pagină

Programe de formare continuă

2017
Dezvoltare turistica durabila in Regiunea Guria – abordare integrata
Tip: training    Teme principale: Turism si planificare strategica
2016
Transformarea Managementului Urban: Intarirea capacității de management urban în Myanmar
Tip: training    Teme principale: Achizitii publice si planificare strategica
2013
Elaborarea unui Manual de Formare privind Planificarea Integrată şi Strategii Urbane (IPUS)
Tip: training    Teme principale: Planificare integrată şi strategii urbane
2013
Iniţiativa Olandeză pentru Oraşele Durabile (DISC)
Tip: training    Teme principale: Parteneriate teritoriale
2011
Program de formare pentru Consiliul Local şi Primăria din Erevan
Tip: formare continuă    Teme principale: Management urban
2009
Accesarea de fonduri structurale POR axa prioritara 1
Tip: instruire    Teme principale: Fonduri structurale
2006
Dezvoltarea unui Corp Profesionist de Manageri Publici - Ciclul 2 - Proiectul Tinerilor Profesionisti (Proiectul YPS), Phare RO 2003/005-551.03.01
Tip: instruire    Teme principale: Politici de dezvoltare regionala pentru promovarea IMM-urilor
2004
Construirea capacităţii pentru o administraţie descentralizată în România
Tip: asistenţă tehnică şi instruire    Teme principale: Descentralizarea serviciilor publice
2003
Cooperare teritorială pentru dezvoltare locală - Programul Phare 2000 Coeziune Economică şi Socială
Tip: instruire    Teme principale: Cooperare teritorială pentru dezvoltare locală
2002
Întărirea managementului public în România
Tip: consultanţă şi instruire    Teme principale: Management public
2001
Management Municipal
Tip: instruire    Teme principale: Management municipal
2000
Parteneriat pentru dezvoltarea economică locală
Tip: atelier de lucru    Teme principale: Dezvoltare Economică Locală
1999
Sisteme de formare continuă în parteneriate pentru dezvoltare economică locală
Tip: instruire    Teme principale: Dezvoltare economică locală
1997
Dezvoltare instituţională şi perfecţionare în management urban în România
Tip: asistenţă tehnică şi instruire    Teme principale: Dezvoltare instituţională
1995
Strategia dezvoltării locale
Tip: instruire    Teme principale: Management Urban Dezvoltare Economică
1994
Managementul administraţiei publice
Tip: instruire    Teme principale: Managementul Organizaţiilor Publice
Despre noi
Experiență
Arhiva

IHS Romania SRL | Nr.reg. J40/14697/1994 | CUI: RO6135554
str. Victor Eftimiu 5-7, sector 1, București, România | tel/fax: +4021-313-7475 | email: office@ihs-romania.ro
Certificat IQNet/SRAC – Sistem de Management al Calității ISO 9001:2008