Read in english: Cost - Benefit Analysis
Prima pagină

14 decembrie 2008

Analize Cost - Beneficiu

Intr-un mediu investiţional competitiv, schimbările din structura urbană generate prin noi investiţii de capital solicită o investigare atentă a beneficiilor economice directe şi indirecte induse de aceste investiţii. IHS Romania SRL a realizat în 2008 analize cost beneficiu pentru proiecte pe care administraţii locale şi ONG-uri le înaintează Agenţiilor de Dezvoltare Regională spre finanţare prin fondurile structurale ale Uniunii Europene.

Analizele sunt parte din studii de fezabiltate realizate pentru Bisericile Fortificate din Transilvania, Cetatea Oradea, Pasajul rutier de legătură a municipiului Ploieşti cu coridorul european TEN-IV. Studiile de fezabilitate au fost realizate în parteneriat cu S.C. Proiect Bihor SA Oradea, IHS Rotterdam şi Concept Consulting Company SRL, Bucuresti.

www.proiect-bihor.ro
www.ihs.nl


2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005
Despre noi
Experiență
Arhiva

IHS Romania SRL | Nr.reg. J40/14697/1994 | CUI: RO6135554
str. Victor Eftimiu 5-7, sector 1, București, România | tel/fax: +4021-313-7475 | email: office@ihs-romania.ro
Certificat IQNet/SRAC – Sistem de Management al Calității ISO 9001:2008