← fişa anterioară index fişa următoare →
Denumirea proiectului: Program de formare: Bună guvernare în democraţii emergente – descentralizare şi participare publică în dezvoltarea planificării urbană
Beneficiar: Universitatea de stat din Tbilisi, Facultatea de stiinte politice si sociale, Departamentele (a) geografie umana (DHG) si (b) stiinte politice (DPS)
Organizaţie contractantă: IHS Rotterdam
Organizaţie finanţatoare: NUFFIC (Olanda)
Ţara: Georgia
Oraşul: Tbilisi
Tipul proiectului: Training
Data contractului: ianuarie 2014
Teme principale: Bună guvernare, descentralizare, implicarea comunităţii
Timp de lucru: 1 lună
Descrierea proiectului:

Elaborarea unui program de formare profesională adaptată la nevoile DPS, în vederea dezvoltării capacităţii profesionale, în domeniul bunei guvernări, a descentralizării şi a implicării comunităţii; sprijinirea organizaţiei în poziţionarea acesteia pe piaţă ca un furnizor de servicii de înaltă calitate în domeniul formării profesionale, cercetare şi consultanţă pentru sectorul public şi ONG-uri.

Descrierea activităţilor IHS România:
  • Dezvoltarea, în comun cu IHS Rotterdam, a conţinutului de curs, în colaborare cu DHG şi DPS, pentru a realiza un program de formare adaptat nevoilor DPS
  • Colectarea tuturor materialelor de formare şi crearea notelor de curs şi asigurarea disponibilităţii acestora pentru formatori
  • Identificarea unor formatori locali
  • Predarea cursului în Tbilisi
← fişa anterioară index fişa următoare →

IHS Romania SRL | Nr.reg. J40/14697/1994 | CUI: RO6135554
str. Victor Eftimiu 5-7, sector 1, București, România | tel/fax: +4021-313-7475 | email: office@ihs-romania.ro
Certificat IQNet/SRAC – Sistem de Management al Calităţii ISO 9001:2008
site creat de studiobit