Read in english: Development Strategy of the fishery ...
Prima pagină
← fișa anterioară index fișa următoare →
Denumirea proiectului: Strategia de Dezvoltare a zonei pescărești Dunărea Călărășeană, în cadrul proiectului Sprijin pentru consolidarea parteneriatului și elaborarea strategiei de dezvoltare integrată plasată sub responsabilitatea comunității pentru zona pescărească Dunărea Călărășeană
Beneficiar: Asociația Grup Local de Pescuit Dunărea Călărășeană
Organizaţie contractantă: Asociația Grup Local de Pescuit Dunărea Călărășeană
Organizaţie finanţatoare: Programul Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime 2014-2020
Ţara: Romania
Oraşul: Calarasi
Tipul proiectului: Consultanta
Data contractului: 29/06/2016
Teme principale: Strategie de dezvoltare integrata
Timp de lucru: 2 luni
Descrierea proiectului:

Identificarea de modalități de diversificare economică a zonei pescăresti Dunărea Călărășeană prin realizarea a 2 studii suport pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare a Zonei Prescărești

Descrierea activităţilor IHS România:

(a) Studiu privind tendințele de dezvoltare integrată a zonei pescărești:

  • Situația existentă cu identificarea elementelor care condiționează dezvoltarea și evidențierea problemelor și disfuncționalităților, inclusiv analiza SWOT
  • Diagnosticul prospectiv prin evaluarea decalajului dintre situația actuală și cea anticipată pentru orizontul de timp stabilit
  • Strategia de dezvoltare spațială a zonei pe baza planului de măsuri

(b) Studiu privind indicatorii prin care se poate monitoriza și măsura contribuția strategiei la creșterii calității vieții

← fișa anterioară index fișa următoare →
Despre noi
Experiență
Arhiva

IHS Romania SRL | Nr.reg. J40/14697/1994 | CUI: RO6135554
str. Victor Eftimiu 5-7, sector 1, București, România | tel/fax: +4021-313-7475 | email: office@ihs-romania.ro
Certificat IQNet/SRAC – Sistem de Management al Calității ISO 9001:2008