Read in english: Support to State Chancellery in ...
Prima pagină
← fișa anterioară index fișa următoare →
Denumirea proiectului: Susținerea Cancelariei de Stat în realizarea unei evaluări independente, la nivel național a stadiului implementării strategiei nationale de descentralizare - SND în perioada 2012 – 2015, identificarea următoarelor sectoare strategice de activitate și formularea viitoarelor intervenții pentru continuarea reformei de descentralizare
Beneficiar: Cancelaria de Stat
Organizaţie contractantă: PNUD Moldova
Organizaţie finanţatoare: PNUD Moldova
Ţara: Republica Moldova
Oraşul: Chisinau
Parteneri: • CIVICUS Management • Institutul pentru Politici Publice - IPP
Tipul proiectului: Consultanta
Data contractului: Septembrie 2015
Teme principale: Descentralizare
Timp de lucru: 3 luni
Descrierea proiectului:

Expertiză tehnică pentru susținerea Cancelariei de Stat în realizarea unei evaluări independente, la nivel național a stadiului implementării SND în perioada 2012 – 2015, identificarea următoarelor sectoare strategice de activitate și formularea viitoarelor intervenții pentru continuarea reformei de descentralizare

Descrierea activităţilor IHS România:
  • Elaborarea și prezintarea unui raport intermediar de evaluare, în conformitate cu formatul convenit, care evaluează starea actuală a implementării SND, rezultate și obiectivele realizate (efectuarea unei analize a documentelor strategice, operaționale și de reglementare legate de reforma de descentralizare și sistem M & E existent; analiza datelor / informațiilor colectate)
  • Furnizarea unui set de recomandări pentru următoarele direcții și domenii strategice, aranjamente instituționale și funcționale: organizarea unor focus grupuri specifice în domeniile prioritare alese, recomandări pentru dezvoltarea documentelor de politici necesare pentru reforma de descentralizare pentru perioada 2016-2019, elaborarea unui plan de acțiune intermediar pentru activitățile din următoarea fază a reformei
  • Prezentarea concluziilor și recomandărilor preliminare și finale în cadrul unor întâlniri interne și publice, introducerea  în documentul final a inputurilor și a feedback-ului colectate
← fișa anterioară index fișa următoare →
Despre noi
Experiență
Arhiva

IHS Romania SRL | Nr.reg. J40/14697/1994 | CUI: RO6135554
str. Victor Eftimiu 5-7, sector 1, București, România | tel/fax: +4021-313-7475 | email: office@ihs-romania.ro
Certificat IQNet/SRAC – Sistem de Management al Calității ISO 9001:2008